f

Officially:

a

Мотиваційний лист

a

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) затверджено ПОРЯДОК прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році.

Цим порядком передбачено написання мотиваційних листів. 

 

ПОРАДИ

ЩОДО СКЛАДАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

 

В рамках спрощеної вступної кампанії 2022 для вступу на навчання до коледжу потрібно написати мотиваційний лист. Пояснюємо, яким має бути такий текст, а також говоримо про вимоги до нього і структуру.

 

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен

 

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до коледжу, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність.

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до коледжу. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці вступника, тож у нашому коледжі не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;

чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;

неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути аргументованості , розважливості, логічності;

простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

 

Структура мотиваційного листа

 

Структура мотиваційного листа містить «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу фахової передвищої освіти – КЗ "ДФМХКК" ДОР", прізвище та ініціали особи, якій адресується лист – директору ДФМХКК коледжу, голові приймальної комісії І.В. Рудкевич) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата. Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме наш коледж і як, на його думку, навчання в коледжі сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та творчі  здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним спеціальності та кваліфікації, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку кваліфікацію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у фестивалях, конкурсах, виставках і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);

здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;  

хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі спеціальністю та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про творчі  здобутки та навички, необхідні для здобуття окремих спеціальностей та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад: артист балету, актор драми, артист цирку, керівник ансамблю народних інструментів, менеджер тощо). Додати портфоліо своїх здобутків.

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі спеціальності