f

Офіційно:

Актор театру ляльок

Актор театру ляльок

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Курс спрямований на отримання в перспективі спеціальної освіти в галузі сценічного мистецтва зі значною складовою індивідуальних форм навчання, практичних занять та різноманітних практик (навчальних, виробничих), що забезпечують фахову підготовку здобувача освіти.

Програмові фахові компетентності:

 • Здатність до розв’язання професійних проблем у галузі сценічної діяльності. 
 • Вміння генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 
 • Навички публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 
 • Вільна орієнтація в напрямках, стилях, жанрах світового й українського сценічного мистецтва. 
 • Оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, акторсько-виконавськими), технікою ляльководіння під час створення та демонстраціцї сценічного твору. 
 • Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, участі у складі творчої групи у процесі його підготовки.
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • актором (театру, кіно та ін.)
 • репетитором з техніки мови
 • читцем
 • керівником (студії за видами мистецтва та художньої творчості, аматорського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)
 • керівником колективу (театрального, самодіяльного та ін.). 
 • викладачем професійного навчально-виховного закладу
 • викладачем театральних дисциплін
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.