f

Офіційно:

Народне інструментальне мистецтво

Народне інструментальне мистецтво

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Перспективи діяльності у сфері музичного мистецтва спрямовані на створення, популяризацію і використання фахівців музичного мистецтва з метою задоволення мистецьких та культурних потреб суспільства. Практичне освоєння компетентностей музичної та педагогічної діяльності. Здійснюється розвиток здатності особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання.

Програмові фахові компетентності:

  • Професійне володіння: 
1) музикуванням на фаховому музичному інструменті; 
2) методикою викладання гри на фаховому музичному інструменті; 
3) методикою роботи з аматорським творчим колективом.
  • Вміння застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва у виконавській, педагогічній та творчій діяльності.
  • Створення та втілення власних аранжувань.
  • Володіння базовими знаннями методики та організації культурно – дозвіллєвої діяльності, управління виробничим процесом і уміння їх використовувати у професійній і соціокультурній діяльності. 
На спеціальності здійснюється формування у студентів комплексу теоретичних знань, фахових компетенцій, необхідних для інструментально-виконавської, педагогічної та організаційної роботи в сучасних мистецьких школах та в соціокультурній сфері.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • керівником аматорського колективу
  • викладачем мистецької школи
  • організатором культурно-дозвіллєвої діяльності
Випускник може керувати аматорськими оркестром (ансамблем) народних інструментів в закладах культури (клубних закладах), шкільних, позашкільних, дошкільних закладах освіти (гуртки, студії та ін.).працювати викладачем мистецьких шкіл, шкільних, позашкільних, дошкільних закладах освіти, бути організатором культурно-дозвіллєвої діяльності у соціокультурній сфері. 
Подальше навчання випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у навчальних закладах відповідного рівня акредитації.

Вступна кампанія у 2022 році: