f

Офіційно:

Естрадний спів

Естрадний спів

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Освітньо-професійна програма спеціальності орієнтується на вивчення проблем музичного мистецтва, опанування творчо-дослідницькою специфікою у сфері історії та теорії музики, опанування та вдосконалення вокального мистецтва, володіння педагогічною майстерністю в галузі музичної освіти

Програмові фахові компетентності:

 • Здатність усвідомлювати процеси розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду. 
 • Вміння на професійному рівні створювати, реалізовувати і висловлювати власні художньо-естетичні концепції
 • Навички збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації
 • Взаємодія аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї, художню інтерпретацію під час публічного виступу. 
 • Високий рівень виконавської майстерності на сцені та спроможність до вирішення основних проблем практичної діяльності в репетиційній, педагогічній та творчій роботі. 
 • Здатність викладати фахові дисципліни в закладах освіти, планувати педагогічну діяльність, окреслювати цілі та завдання навчання та виховання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • Аранжувальником (музичний)
 • Артистом ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)
 • Артистом-вокалістом (вокального ансамблю, хору)
 • Викладачем початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів
 • Керівником аматорського колективу (за видами мистецтв)
 • Організатором концертів і лекцій
 • Редактором музичним
 • Репетитором з вокалу
Подальше навчання випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у навчальних закладах відповідного рівня акредитації.