f

Офіційно:

Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти)

Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти)

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Професійно-практична підготовка сфокусована на отриманні в процесі навчання професійних компетентностей, що в майбутньому передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Опанування курсу надасть змогу вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або в процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.

Програмові фахові компетентності:

 • Застосування професійних знань у репетиційній, концертній, культурно-дозвіллєвій роботі. 
 • Використання знання концертного репертуару у творчій діяльності.
 • Використання практичних навичок гри на музичному інструменті для здійснення професійної діяльності.
 • Отримання навичок здійснення репетиційного процесу та організаційної роботи з аматорським творчим колективом.
 • Навички сценічного виступу.
 • Навички оркестрової, ансамблевої гри
 • Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін у процесі вирішення практичних завдань
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • артистом (ансамблю, оркестру)
 • керівником аматорського колективу (ансамблю, оркестру)
 • керівником дитячого аматорського колективу (гуртка, студії тощо) 
 • організатором культурно-дозвіллєвої діяльності 
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.