f

Офіційно:

Актор драматичного театру

Актор драматичного театру

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Особливістю програми є міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців сценічного (театрального) мистецтва. Програма передбачає широку художньо-просвітницьку й концертну діяльність, участь у різноманітних фестивалях і творчих конкурсах, науково-дослідну роботу, виробничу та переддипломну практику.

Програмні фахові компетентності:

  • Здатність до комплексного розв’язання складних професійних проблем у галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. 
  • Вміння генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 
  • Комплексне оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору. 
  • Навички ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі в складі творчої групи в процесі його підготовки.
  • Здатність розробляти й реалізовувати просвітницькі проєкти задля популяризації українського й світового сценічного мистецтва, у тому числі й з використанням можливостей засобів масової інформації та Інтернету. 
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • актором (театру, кіно та ін.)
  • актором (заклади культури та мистецтва) 
  • артистом розмовного жанру
  • диктором
  • асистентом режисера
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.