f

Офіційно:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

На спеціальності вивчаються: зміст, організація роботи бібліотеки, основи документознавства, робота з книгою, методика створення інформаційно-пошукових систем, обслуговування користувачів бібліотеки, автоматизовані технології. Фахові знання дадуть можливість здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів, планувати роботу бібліотеки тощо.

Програмові фахові компетентності:

 • Вміння здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах. 
 • Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань. 
 • Аналіз закономірностей розвитку документно-інформаційних потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій. 
 • Проєктування та створення документно-інформаційних ресурсів, продуктів та послуг. 
 • Навички створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування вебсайтів та вебспільнот у мережі Інтернет.
На спеціальності здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного застосування, здатних розв'язувати складні завдання та проблеми в галузі культури і мистецтва.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • документознавцем
 • фахівцем з інформаційної діяльності
 • бібліотекарем
 • бібліографом
 • архіваріусом 
 • організатором діловодства в установі
 • секретарем адміністративних органів
 • помічником керівників установ 
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Вступна кампанія у 2022 році:

Вступ на основі базової середньої освіти (9 класів):
 • Денна форма навчання, місць за бюджетом - 10 осіб
 • Прийом заяв та документів тільки в електронному вигляді через електронний кабінет з 30 червня – 13 липня. Індивідуальна усна співбесіда з 14 липня – 21 липня
 • Для вступу: заява, мотиваційний лист, індивідуальна усна співбесіда 
Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):
 • Заочна форма навчання, місць за бюджетом – 10 осіб
 • Прийом заяв та документів тільки в електронному вигляді через електронний кабінет з 14 липня до 05 серпня. Індивідуальна усна співбесіда з 08 серпня до 16 серпня.
 • Для вступу: заява, мотиваційний лист, індивідуальна усна співбесіда (або ЗНО 2019 – 2021 (українська мова та література, історія України); або НМТ 2022).