f

Офіційно:

Декоративно-прикладне мистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Петриківський  розпис – яскравий вияв національного декоративно-прикладного мистецтва – після занесення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО став візитівкою України у світі та найпопулярнішим елементом українського етнодизайну.

Програмові фахові компетентності:

 • Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння методами творчого пошуку.
 • Вміння застосовувати основні методи аналізу й оцінки сучасного стану декоративно-прикладного мистецтва. 
 • Розвиток творчої уяви й образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку. 
 • Досконале володіння рисунком, живописом, методами та законами композиційної побудови картини та здатність спрямовувати ці теоретичні знання та практичні навички на виконання роботи в матеріалі. 
 • Володіння системою методологічних принципів і системою композиційно-художніх засобів досягнення формально-образної виразності. 
 • Застосовування професійно-профільованих знань при створенні предметів декоративно-прикладного мистецтва (за видами), сюжетної композиції. 
 • Здатність організовувати виставкову діяльність. 
Професійні дисципліни:
 • Професійна майстерність (петриківський розпис)
 • Декоративний живопис
 • Рисунок
 • Кольорознавство
 • Композиція і проектування
 • Комп’ютерна графіка
 • Основи дизайну
 • Шрифти
 • Основи архітектури і макетування
 • Анатомія
 • Креслення 
 • Історія мистецтв
 • Історія орнаменту
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • художником-виконавцем, художником-живописцем, художником-скульптором, художником декоративного мистецтва
 • викладачем початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
 • організатором у сфері культури та мистецтва (куратором мистецьких проектів)
 • художником-оформлювачем
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.