f

Офіційно:

Хореографія

Хореографія

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Виконавська діяльність у сфері хореографічного мистецтва спрямована на розвиток перспектив: створення, популяризацію і виконання хореографічних композицій, організаційно-педагогічна діяльність у закладах початкової мистецької освіти та професійна діяльність керівника аматорського хореографічного колективу в закладах культури та мистецтва. Опанування спеціальності дає можливість вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або в процесі навчання.

Програмові фахові компетентності:

  • Використання знань про: 
1) різножанровість хореографічного мистецтва, розуміння значення його впливу на розвиток особистості й суспільства; 
2) загальну історію мистецтв, етапи становлення та розвитку хореографічного мистецтва, вплив сучасних тенденцій та його місце в системі розвитку людства. 
  • Використання базових знань основ хореографічної техніки; застосовування на практиці прийомів танцювальної техніки з класичного, дуетно-класичного, народно-сценічного танцю, танцю Модерн, історико-побутового танцю, танцю Контемпорарі та інших видів хореографічного мистецтва у професійній діяльності.
  • Можливість використовувати базові знання про закономірності загального й індивідуального підходу до створення художнього танцювального образу (твору).
  • Використання теоретичних знань і практичних навичок звукового та художнього оформлення танцю для виконання комплексу робіт у галузі професійної діяльності.
На спеціальності проводиться вивчення цілого комплексу знань, необхідних для виконавської діяльності артиста балету, педагогічної майстерності, як викладача хореографічних дисциплін, керівника аматорського хореографічного колективу. Забезпечується підготовка фахівців з творчим мисленням, лідерськими якостями, готових до вирішення професійних завдань у галузі хореографічного мистецтва.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • Викладачем хореографічних дисциплін 
  • Керівником аматорського дитячого колективу 
  • Артистом балету/ансамблю
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.