f

Офіційно:

Циркові жанри

Циркові жанри

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників:ПЕРЕЙТИ

Особливістю програми є міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців циркового мистецтва. Програма передбачає широку художньо-просвітницьку й концертну діяльність, участь у різноманітних фестивалях і творчих конкурсах, науково-дослідну роботу, виробничу та переддипломну практику.

Програмові фахові компетентності:

 • Здатність до розв’язання професійних проблем у галузі сценічної діяльності. 
 • Вміння генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 
 • Навички публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 
 • Вільна орієнтація в напрямках, стилях, жанрах світового й українського циркового мистецтва. 
 • Оперування специфічною системою виражальних засобів (пластичними, акробатичними). 
 • Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, участі в складі творчої групи в процесі його підготовки.
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • Артистом цирку: акробатом (цирковим)
 • Артистом цирку: повітряним гімнастом; артистом на трапеції; артистом-канатоходцем
 • Артистом цирку: жонглером
 • Артистом цирку: ілюзіоністом, фокусником
 • Артистом цирку: клоуном, коміком цирковим
 • Артистом театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.