f

Офіційно:

Графічний дизайн

Графічний дизайн

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

На спеціальності здійснюється формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати  розвивати інноваційні навички для вирішення комплексних типових, нетипових, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі графічного дизайну. Опанування курсу сформує вміння розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в царині культури і мистецтва або в процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук.

Програмові фахові компетентності:

 • Застосовування професійно-профільованих знань в дизайнерській діяльності за видами робіт. 
 • Використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання дизайнерських розробок
 • Використання:
  1) навичок рисунку та живопису для освоєння теоретичних основ і практичного виконання дизайнерських розробок;
  2) теоретичних знань та практичних навичок для оволодіння методами виконання дизайнерських робіт;
  3) професійно-профільованих знань і практичних навичок з матеріалознавства для виконання дизайнерських проектів;
  4) профільованих знань та навичок при макетуванні та виконанні робіт у матеріалі;
  5) знань, умінь і навичок змісту спеціалізованих професійних дисциплін у процесі розв'язання практичних завдань.
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • Дизайнером (художником-конструктором) 
 • Художником-оформлювачем 
 • Колористом (художником)
 • Макетником макетно-модельного виробництва.
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.