f

Офіційно:

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ​ПЕРЕЙТИ​​​

На спеціальності здійснюється формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з втілення власного художнього задуму у творах образотворчого мистецтва. Опанування курсу сформує вміння розв’язувати типові спеціалізовані завдання в певній галузі професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки.

Програмові фахові компетентності:

 • Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння методами творчого пошуку.
 • Уміння застосовувати основні методи аналізу й оцінки сучасного стану образотворчого мистецтва. 
 • Розвиток творчої уяви й образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку. 
 • Досконале володіння рисунком, живописом, методами та законами композиційної побудови картини та здатність спрямовувати ці теоретичні знання та практичні навички на виконання роботи в матеріалі. 
 • Володіння системою методологічних принципів і системою композиційно-художніх засобів досягнення формально-образної виразності. 
 • Застосовування професійно-профільованих знань при створенні предметів декоративно-прикладного мистецтва (за видами), сюжетної композиції. 
 • Здатність організовувати виставкову діяльність. 
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • художником-виконавцем 
 • виконавцем художньо-оформлюваних робіт
 • колористом (художником), художником-оформлювачем 
 • керівником аматорського колективу (гуртка, студії) з образотворчого мистецтва 
 • асистентом художника-реставратора 
 • викладачем початкових спеціалізованих мистецьких закладів.
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.