f

Офіційно:

a

Стратегія

  /  Стратегія
a

Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури у майбутньому – це провідний освітній заклад загальнонаціонального рівня, який здійснює унікальний внесок у культурний ландшафт регіону й держави та готує за акредитованими, згідно вимогам МОН України, спеціальностями фахівців кваліфікації фаховий молодший бакалавр та бакалавр для креативного сектора економіки, у галузі культури та мистецтва.

Ми вбачаємо свою місію у постійному відтворенні культурно-мистецького, інтелектуального потенціалу області, регіону, держави; у підготовці нового висококваліфікованого конкурентоспроможного покоління фахівців у галузі культури з креативним мисленням в ході отримання якісної безперервної освіти, в оволодінні новітніми управлінськими та комунікаційними технологіями відповідно до міжнародних стандартів, для забезпечення сталого розвитку мистецької сфери та суспільства загалом. Ми прагнемо розвивати та утримувати статус справжнього осередку культури, що зберігає й відтворює культурне надбання українського народу, йдучи в одному напрямку з розвитком світового культурного процесу. Ми тримаємо у фокусі створення Академії культури, мистецтва та креативних індустрій – вищого навчального закладу, який би став не лише новим центром з надання освітніх послуг вищого класу з залученням до викладання визнаних фахівців у галузі, а й місцем формування активної творчої спільноти, яка б долучилась до розв'язання проблем, що накопичились у сфері культури, допомогла б закласти надійне підґрунтя сталого інноваційно-культурного розвитку Дніпропетровської області.

Створення вишу передбачає не лише оновлення освітніх програм та їх адаптування до вимог сучасного ринку освітніх послуг, а й збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді та збереження найкращих традицій започаткованих на кожному з відділень коледжу ще з часів заснування.