f

Офіційно:

Народна хореографія

Народна хореографія

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Спеціальність надає перспективи у виконавській професійній діяльності в складі хореографічних колективів та діяльності, спрямованій на задоволення культурних потреб громадян. Організаційно-педагогічна, викладацька діяльність у шкільних, позашкільних, дошкільних закладах освіти. Опанування курсу надасть можливості вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або в процесі навчання. 

Програмові фахові компетентності:

  • Базові поняття та знання в галузі хореографічного мистецтва, здатність застосовувати на практиці відповідні методи, форми та засоби хореографії у практичній професійній діяльності. 
  • Розуміння композиційно-цілісного рішення створення художнього твору (образу)на основі емоційно-чуттєвого сприйняття музичної форми та базових знань хореографічних засобів втілення. 
  • Уявлення явлення про основні закономірності і сучасні досягнення у методології викладання хореографічних дисциплін (класичний, народно-сценічний, український, історико-побутовий танець, сучасний та бальний танець). 
  • Використання знань, умінь і навичок в галузі хореографії для вирішення завдань щодо підготовки і участі в конкурсах, показах; творчих виступах, концертах, спектаклях тощо.
На спеціальності здійснюється формування у студентів компетентностей артиста, необхідних для виконання репертуарів професійних ансамблів народного танцю, танцювальних груп народних хорів, балетних труп музично-драматичних театрів та інших професійних танцювальних колективів;  формування комплексу знань, умінь та навичок по проведенню занять з фахових хореографічних дисциплін у мистецькій школі; компетентності керівника аматорського хореографічного колективу.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • На посаді артиста в професійних державних та приватних хореографічних колективах відповідно до специфіки їх діяльності 
  • На посаді керівника аматорського хореографічного колективу, керівника гуртка
  • На посаді викладача хореографічних дисциплін мистецьких шкіл
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.