f

Офіційно:

Народне пісенне мистецтво

Народне пісенне мистецтво

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Випускники володіють компетентностями, що в перспективі забезпечують роботу зі світловим і звуковим обладнанням, кіно/фото/відеоапаратурою, розвивають здатність організовувати та координувати культурно-мистецькі проекти, створювати та керувати роботою творчих колективів.
Компетентності, які отримують студенти за період навчання, та отриманий фах дають можливості випускникам закріпитись на робочих місцях у якості диригентів, керівників аматорських хорових колективів, фольклорних ансамблів, співаків-артистів професійних хорових колективів, займати адміністративні посади у сфері культури та мистецтва, дозволяють бути організаторами та розпорядниками різноманітних заходів, розробниками концепцій розвитку програм, дозволяють здійснювати керівництво творчою командою.

Програмові фахові компетентності:

  • Застосування професійних знань у репетиційній, концертній, культурно-дозвілєвій роботі. 
  • Використання знання концертного репертуару в творчій діяльності.
  • Володіння навичками здійснення репетиційного процесу, та організаційної роботи з аматорським творчим колективом.
  • Навички сценічного виступу.
  • Навички диригування.
  • Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін у процесі рішення практичних завдань.
Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • керівником аматорських хорових колективів
  • організатором культурно-дозвіллєвої діяльності 
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.