f

Офіційно:

Сучасний естрадний танець

Сучасний естрадний танець

Про спеціальність

Телеграм-чат для вступників: ПЕРЕЙТИ

Виконавська діяльність у сфері естрадного мистецтва спрямована на: створення, популяризацію й виконання танцювальних композицій, організаційно-педагогічну діяльність у закладах початкової мистецької освіти та професійну діяльність керівника аматорського колективу у закладах культури та мистецтва. Опанування спеціальності дає можливість вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання.

Програмові фахові компетентності:

  • Використання знань про: 
  1. різножанровість естрадного мистецтва, розуміння значення його впливу на розвиток особистості й суспільства; 
  2. загальну історію мистецтв, етапи становлення та розвитку танцювального мистецтва, вплив сучасних тенденцій та його місце в системі розвитку людства. 
  • Можливість використовувати базові знання про закономірності загального й індивідуального підходу до створення та втілення художнього танцювального образу (твору).
  • Використання теоретичних знань і практичних навичок звукового та художнього оформлення танцю для виконання комплексу робіт у галузі професійної діяльності.
На спеціальності проводиться вивчення цілого комплексу знань, необхідних для виконавської діяльності артиста балету, керівника аматорського колективу. Забезпечується підготовка фахівців з творчим мисленням, лідерськими якостями, готових до вирішення професійних завдань у галузі хореографічного мистецтва.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
  • артистом балету (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін.)
  • асистентом балетмейстера
  • репетитором з балету (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін.)
  • балетмейстером
  • викладачем початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.